Головна » Статті » РПМПК » Вчителям

Рекомендації для батьків та учителів, які виховують учнів з соматичними захворюваннями

Рекомендації для батьків та учителів, які виховують учнів з соматичними захворюваннями

 

Вправи для профілактики порушень зору

1. «Стрілянина» очима праворуч, ліворуч, униз по 6 разів.

2. «Намалюйте» очима 6 кіл за годинниковою стріл­кою і 6 кіл — проти.

3. «Напишіть» очима циф­ри від 0 до 9.

4. «Напишіть» очима своє ім'я і прізвище.

5. «Напишіть» очима чис­ло, місяць і рік народження.

6. «Намалюйте» очима пружинки.

7. «Намалюйте» очима 6 горизонтальних вісімок і 6 вертикальних.

8. «Намалюйте» очима 6 трикутників за годиннико­вою стрілкою, потім 6 трикут­ників — проти.

9. Замруживши ліве око, правим «напишіть» непарні числа від 1 до 9. Замруживши праве око, лівим напишіть парні числа від 2 до 10.

10. «Намалюйте» очима пружинку з 12 витків ліворуч і праворуч.

11. «Намалюйте» очима геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник) спочат­ку за годинниковою стріл­кою, потім — проти.

 

Вправи для активізації роботи м'язів ока.

            Вправи сприяють зняттю статичного напруження, по­ліпшують кровопостачання, поліпшують   циркуляцію внутріочної рідини, удоско­налюють координацію в горизонтальній площині, підви­щують стійкість вестибуляр­них реакцій, сприяють по­ліпшенню координації руху очей і голови, поліпшують пружність повік.

1. Сядьте, розслабте тіло. Широко відкривайте і закри­вайте очі з інтервалом у ЗО с. Повторіть 5—6 разів.

2. Обертайте очима по колу по 2—3 с. Повторіть З—4 рази.

3. Швидко покліпайте про­тягом 1—2 хв.

4. Дивіться вдалину ЗО—40 с. Переведіть погляд на палець на відстані 25—30 см від ока і дивіться 3—5 с. По­вторіть 3—5 разів.

5. Трьома пальцями кож­ної руки легко натисніть на верхню повіку відповідного ока і потримайте 1—2 с. По­вторіть 3—5 разів,

6. Витягніть руки вперед, дивіться на кінці пальців ви­тягнутої руки. Повільно на­ближайте палець, не зводячи з нього погляду. Повторіть З—4 рази.

7. Відведіть напівзігнуту праву руку з іграшкою вбік. Повільно пересувайте іграш­ку то праворуч, то ліворуч і стежите за нею очима. По­вторіть 4—5 разів. Виконайте вправу і для лівої руки.

8. Підніміть очі вгору. Опустіть очі. Поверніть очі праворуч. Поверніть очі ліво­руч. Повторіть 3—4 рази.

9. Поверніть голову назад і постарайтеся побачити пред­мети, що знаходяться позаду. Виконайте вправу 2—3 рази для правої і для лівої сторони.

10. Візьміть м'яч у руки. Підніміть його перед очима, широко відкрийте очі, поди­віться на нього. Опустіть м'яч. Піднесіть м'яч до носа. Відведіть у початкове поло­ження. Стежте очима за м'я­чем. Повторіть 4—5 разів.

11. Витягніть руки з м'я­чем уперед. Розгойдуйте руки ліворуч, праворуч і стежте очима за м'ячем. Повторіть 5—8 разів.

 

Вправи для відновлення зору

            Стимулюють централізо­ваний, дистанційний і пери­ферійний зір, стимулюють рухи очей, запобігають косо­окості, тренують здатність очей фокусувати, підсилюють координацію очей, стимулюють скорочення й розслаб­лення зіниць. Профілактика астигматизму.

1. Ляжте на спину. Ноги зігніть у колінах. Зобразіть «гусеничну» ходу знизу вгору в напрямку до голови. Відіпхніться п'ятою однієї ноги, потім іншої. Задійте спину, стегна, руки, потили­цю.

2. Покліпайте повіками, уявіть, що це крила метели­ка. Продовжуйте, кліпати й починайте „малювати” руками дзеркально-симетричні візерунки. Дивіться на руки потім крізь них.

3. Устаньте, зігніть коліна. Долоні заведіть за вуха, великими пальцями тримайтеся за нижню щелепу. Масажуйте пальцями голову. Очі широко відкриті. Підніміть голову вгору. Потягніть шию. Губами зімітуйте рибу. Подивіться навколо і зімітуйте розмову з іншими рибами, начебто ви знаходитесь у воді.

4. Сядьте, розслабте тіло. Нахиліться та обхопіть ноги, тримаючи за подушечки пальців. Натисніть на великі пальці, видихніть, розслабте ділянку таза. Піднімаючи, видихніть. Знову нахиліться, натискаючи тепер на п’яти. Повторіть кілька разів до повного розслаблення тазової ділянки.

5. Глибоко дихайте, дивіться в далину. Носом „малюйте” горизонтальні, вертикальні й діагональні вісімки навколо предмета, на який дивитесь. Проробіть вправу з декількома предметами.

6. Закрийте очі й уявіть, що на них світить сонце. Покліпайте так, начебто ловите сонячне світло. Візьміть со­нячний промінь і подивіться на нього із закритими очима, насолоджуючись переливами кольорів. Уявіть темряву й розслабтеся.

7. Складіть руки перед об­личчям. Моргніть і подивіть­ся на долоні. Нехай очі кілька разів «обійдуть» руки. По­вторіть в іншу сторону. Відпочиньте. Потім моргай­те і дивіться тільки на одну долоню, потім на іншу. Тепер очима „копайте” простір ліворуч, потім праворуч, потім унизу.

Вправи для розвитку слуху й зору

            Збільшують інтеграцію зорових і слухових навичок, розслаблюють плечі та шию, поліпшують поставу, активі­зують слух і пам'ять.

1. Схрестіть руки на гру­дях. Помасажуйте вздовж клю­чиці з плавним переходом на плечах. Схрестіть руки за го­ловою, стискаючи пальці. Натисніть на плечі. Відпо­чиньте в цьому положенні.

2. Устаньте, відведіть руки в сторони долонями нагору та уявіть, що в кожній руці ле­жить м'яч. Нахиліть підборід­дя до грудей. Вдихніть, про­ведіть плавну лінію у вигляді арки від однієї руки до іншої. Видихніть, трохи нахиліться вперед, поверніть долоні вниз, голову в початкове по­ложення. Повторіть в іншу сторону.

3. Направте погляд в одну точку на рівні очей, що зна­ходиться на відстані метра. Схрестіть руки на грудях, упи­раючись пальцями в дельто­подібні м'язи. Глибоко вдихніть. Дивлячись у крапку, кивніть головою.

4. Руки розслабте, від­ведіть у сторони. Уявіть, що з плеча однієї руки росте пен­зель. Подивіться на плече і намалюйте цим пензлем усе, що бачите, плавними подо­вжніми мазками, керуючи плечем.

5. Устаньте, зігніть колі­на. Долоні заведіть за вуха, великими пальцями торкаю­чись нижньої щелепи. Маса­жуйте пальцями голову. Очі широко відкриті. Підніміть голову вгору. Потягніть шию. Губами зімітуйте рибу. Подивіться навколо і зімітуйте розмову з іншими рибами.

6. Сядьте зручно, ноги розставте, розслабте коліна. Обійміть руками голову, тор­каючись правою рукою ліво­го вуха і навпаки. Пальцями висувайте потилицю вперед. Закрийте очі й покладіть го­лову на руки. Розгойдуючи з боку в бік, глибоко дихайте. Відчуйте, що ваше тіло — це опора.

7. Глибоко дихайте, ди­віться вдалину. Носом «ма­люйте» горизонтальні, верти­кальні та діагональні вісімки навколо предмета, на який дивитеся. Проробіть вправу з декількома предметами.

 

Дихальні вправи

            Поліпшують поставу, сти­мулюють рух діафрагми, по­ліпшують кровообіг, гармон­ізують діяльність дихальної, нервової і серцево-судинної систем.

1. Глибокий вдих (руки повільно підніміть до рівня грудей). Затримайте подих (увагу сконцентруйте на сере­дині долонь). Повільно ви­дихніть (руки опустіть уздовж тіла).

2. Глибоко вдихніть. За­горніть вуха руками від верх­ньої точки до мочки. Затри­майте подих. Видихніть з відкритим сильним звуком «а-а-а» (чергуйте зі звуками «и-и-и», «у-у-у»).

3. Глибоко вдихніть. Руки повільно підніміть угору. За­тримайте подих на вдиху. Ви­дихніть з відкритим сильним звуком «а-а-а». Руки повільно опустіть. Вдихніть. Руки повільно підніміть до рівня пле­чей. Затримайте подих. По­вільно видихніть із сильним звуком «про», обійміть себе за плечі, опустивши голову на груди. Повільно і глибоко вдихніть. Руки підніміть до

рівня грудей. Затримайте по­дих. Повільно видихніть із сильним звуком «у-у-у». Руки опустіть униз, голову на гру­ди.

4. Стисніть правою рукою ліве плече. Голову поверніть ліворуч і подивіться назад. Розведіть плечі із силою. Гли­боко вдихніть, затримайте подих, видихніть. Подивіться назад через праве плече, зно­ву із силою розведіть плечі. Глибоко вдихніть, затримай­те подих, видих. Опустіть руки вздовж тіла, голову опустіть на груди. Вдихніть, видихніть. Повторіть вправу, тримаючи лівою рукою праве плече.

5. Видихніть, відкрийте очі. Вдихніть, закрийте очі. Продовжуйте, видихаючи при світлі, вдихаючи в темряві. Нехай ваші очі цілком роз­слабляться, коли вони зак­риті. Відкрийте очі й по­кліпайте. Щоразу, відкриваю­чи очі, зауважуйте те, що ба­чите: всі вигини і форми, лінії і кути. Спочатку тільки тем­не, потім — світле.

 

Рекомендації для батьків та учителів, які виховують учнів з вадами опірно-рухового апарату (ДЦП)

 

Кінезіологічні вправи, які  сприяють роз­витку міжпівкульної взає­модії

(для дітей  з вадами верхніх кінцівок)

1. Кільце. Усі пальчики по черзі з'єднуються з великим пальцем, утворюючи кільце. Вправа спочатку виконується повільно, а після того, як дити­на вивчила її темп, приско­рюється. Спочатку вправа ви­конується кожною рукою ок­ремо, потім разом—двома ру­ками.

2. Кулак — ребро — ку­лак. Положення рук—на по­верхні столу. Спочатку впра­ва виконується однією ру­кою, потім — іншою, коли дитина буде добре виконува­ти просту вправу,—її усклад­нюють, виконуючи двома ру­ками одночасно. Перша час­тина виконується так: долоня на поверхні столу. На коман­ду: «кулак» дитина стискає її в кулак, на команду «долоня» дитина випростує руку, потім команда «кулак» повто­рюється.

3. «Лезгінка». Ліву руку стисніть у кулак, великий па­лець відведіть убік, розверніть кулак пальцями до себе. Пра­вою рукою прямою долонею в горизонтальному положенні доторкнутись до мізинця лівої. Після цього одночасно змініть положення рук.

Уражена рука важко піддається дитині підчас вико­нання третьої вправи, тому багато часу потрібно приділи­ти запам'ятовуванню ходу вправи та варто слідкувати за станом дитини.

Вправи для  тренування пам'яті:

Вправа 1. Дитині пропонують за­пам'ятати другі слова з пари, наприклад,

Кішка—молоко

Стіл—хліб

Тісто — мука

Чашка—спрага

Щітка—зуби

З кожним заняттям кількість пар збільшується.

Вправа 2. Для цієї вправи слід дібрати 10 однакових за фак­турою дрібних іграшок (мож­на використовувати м'які, а для дітей старшого віку — з «Кіндер-сюрпризів»).

Дитині дають усі іграшки на декілька хвилин роздиви­тися, дозволяють погратися, через 2 хвилини одну іграшку замінюють так, щоб дитина не бачила, і просять її назвати.

Вправа 3. «Магазин».

Дитині пропонують «схо­дити» в магазин і купити 2—З предмети (назви предметів, які потрібно купити, зазда­легідь пишуть на картках по одній назві на картку), згодом кількість предметів-назв по­купок збільшується.

Вправа 4. «Запам'ятай товариша».

Діти стають по двоє облич­чям один до одного, їм пропо­нується розглянути товариша протягом 2—3 хвилин, потім діти повертаються один до од­ного спиною і по черзі опису­ють те, що запам'ятали.

Вправа 5. Для виконання цього завдання слід добрати 10—12 предметних картинок. Дитині пропонують розглянути кар­тинки протягом 1—2 хвилин, а потім назвати ті, що запам'я­талися.

Для розвитку дрібної моторики на заняттях можна використовувати ббудь-який природний матеріал: жолуді, каштани, висушену горобину, горіхи. Дитині пропонується спочатку перебрати змішаний матеріал на окремі види. Поступово ускладнюють завдання, пропонуючи брати в праву руку, наприклад, горіх, а в ліву – жолудь.

 

Приблизний план корекційного заняття для дитини, яка має порушення опорно-рухового апарату і навчається за програмою загальноосвітньої школи

 

Вправа 1 . Дитині пропону­ють покласти обидві руки на стіл. Одну, праву, стискають у кулак, а інша, ліва, — лежить вільно. По команді положен­ня рук змінюється: тепер на­впаки, ліву стискають у кулак, а права — вільна. Поступово темп прискорюється. Вправу краще виконувати під музику.

Вправа 2. Педагог домовляється з учнем, що якщо він скаже слово «земля», він повинен руки опустити вниз, якщо слово — «вода», витягнути вперед, слово «повітря» — руки підняти догори, слово «вогонь» —  здійснюються оберти в променево-зап'яст­них суглобах.

Вправа 3. Перед дитиною .розкладають предметні карт­ки із зображенням фруктів і овочів. Дають по вазі і коши­ку. Пропонують покласти у вазу фрукти, а в кошик — овочі.

Вправа 4. Перед дитиною кладуть малюнки з ялинкою і струмочком та пропонують плеснути з долоні один раз, коли назване слово стосувати­меться ялинки, двічі — коли струмка.

Слова: дзвінкий, пухнаста, вічнозелена, веселий, говіркий, духмяна, чистий.

Вправа 5. Пропонують прослухати слова: стіл, шафа, яблуко, парта, стілець і виклю­чити зайве слово.

Слова: масло, сир, вата, хліб, огірок.

Вправа 6. Дитині пропону­ють намалювати, як жовкне листя.

 

Корекційні вправи для роботи з аутистичними дітьми

 

          Програма Э. Шоплер, М. Ланзинд, Л. Ватерс, Підтримка аутичных дітей і тих, що відстають у розвитку Збірник вправ для фахівців і батьків за програмою ТЕАСС;

 З Белапди «Відкриті двері» - Мінськ, 1997.

 

      Програма поділена на 9 розділів, які охоплюють найважливіші сфери розвитку.
 Мета програми: формування й розвиток у дітей з порушеннями розвитку (у т.ч. і для дітей, що страждають аутизмом) навичок і вмінь з наступних сфер:
Імітація
 Сприйняття
 Крупна моторика
 Дрібна моторика
 Координація рук і очей
 Пізнавальна діяльність
 Мовлення
 Самообслуговування
 Соціальні відносини.

Методичні рекомендації
1. Хваліть дитину за співробітництво й увагу, навіть якщо повністю виконати завдання їй не вдалося.
2. Як підказка може бути використана демонстрація (показ жестами).
3. Стежте, щоб на робочому місці не було безладдя й шуму (відстеження факторів, що заважають).
4. Пам’ятайте про те, що дітям із синдромом дитячого аутизму властива емоційна лабільність, нестійкість. Неадекватне поводження може означати перевтому або замішання, у зв'язку із чим, варто бути гнучкими, уміти полегшити завдання.

Функціональні сфери:

 1. Імітація
 1. Наслідувати ходу тварин
 2. Наслідувати різні положення тіла
 3. Послідовно наслідувати декільком простим діям
 4. Імітувати силу звуку й зміни темпу

 2. Сприйняття

        Тут включені вправи, у яких, у першу чергу, звертається увага на аудіовізуальне сприйняття, і які добре зарекомендували себе в роботі з дітьми різних рівнів розвитку.

 1. Гра в доміно

 2. Послідовно розкласти фігури

 3. Читати окремі слова


3. Велика моторика


Мета даного розділу:

Досягти більш свідомого сприйняття власного тіла й відношення до оточення;

 -   Розвиток довільного контролю й регуляції за власними рухами й      поводженням у цілому;

-   Створити моторні передумови для розвитку навичок з інших функціональних сфера.
    

     Нижче наведені вправи з розвитку крупної моторики спрямовані в першу чергу на подолання порушення тонусу, поганий контроль за рівновагою тіла, швидкістю й силою переміщень; загальну незручність, труднощі організації рухів.
 

1. Кинути м'яч через спину
 2. Кинути м'яч так, щоб він високо підстрибнув
 3. Слонова хода
 4. Біг з картоплиною
 5. Балансування на балці
 6. Біг зі складними перешкодами
 7. Ударити биткою по предмету, підвішеному на рівні плечей
 8. Пробігти, зображуючи тачку
 9. Тягти важкий предмет
 10.Перетягання каната
 11.Стрибки «Петрушки»
 12.Стрибки з качалкою
 13.Гра в «Класики»
 
4. Дрібна моторика


       Розвитку дрібної моторики сприяють, насамперед, вправи, що спонукують до цілеспрямованого використання рук і пальців. Т.к. різні функціональні е зони перебувають у взаємодії, те й вправи цієї глави ставлять вимоги до інших функцій: до готовності імітувати, сприймати, володіти тілом, а особливо до координації руки й ока.

Представлені тут вправи відповідають наступним цілям:
 - контроль і регуляція за рухами рук і пальців.
- самостійне захоплення (хапання рукою);
 - цілеспрямоване оперування предметами;
 - координоване використання рук.

1. Загвинтити гайку на болт
 2. Вирізати серветку
 3. Розвісити білизну на мотузці
 4. Закріпити кнопки на корковій дошці

 5. Координація руки й ока

     Більшість вправ з розвитку дрібної моторики націлені на те, щоб навчити дитину маніпулювати й правильно поводитись із предметами. Координація очей і рук означає, що ці навички активно взаємодіють із функцією сприйняття. Т. ч. вправи на сприйняття, тонку моторику й координацію рук і очей перебувають у тісному взаємозв'язку.
Вправи, представлені тут, відносяться, в основному до двох видів діяльності: малюванню й оперуванню предметами. Перші готують дитину до навчання письму; другі особливо важливі для придбання робочих навичок.

 1. Відрізати відзначені смужки паперу
 2. Вирізати прості малюнки без допомоги
 3. Нагвинтити 3 гайки на болти однакового розміру
 4. Нагвинтити 3 гайки різного розміру на відповідні болти
 5. Шнурівка
 6. Обводити за пунктирною лінією великі букви
 7. З'єднати крапки в кола й чотирикутники
 8. З'єднати крапки в діагональні лінії й хрести
 9. Намалювати прості геометричні фігури (за допомогою шаблона й без нього)
 10.Домалювати прості геометричні фігури до предметів
 11.Писати різні слова
 12.Домалювати відсутні деталі
 13.Розташувати на корковій дошці 12 кнопок за зразком
 14.Писати цифри
 15.Провести лінію по лабіринті
 16.Малювати просту фігуру людини без допомоги
 17.Малювати предмети однакової категорії
 

6. Пізнавальна діяльність

    В одному розділі зібрані вправи з розвитку розуміння мови й пізнавальних процесів (тому що обидві ці функції дітей з аутизмом розвинені нерівномірно).
Приклади вправ цього розділу відібрані виходячи із принципу універсальності, можливості застосувати їх для розвитку когнітивних функцій у різних дітей.
 1. Знайти предмет, відмінний від інших
 2. Усвідомити плин доби
 3. Скласти фігуру людини
 4. Сортувати продукти харчування  за їхніми властивостями
 5. Упорядкувати картинки
 6. Реагувати на питання
 7. Орієнтація на аркуші паперу

 7. Мовлення

     Цей розділ містить ряд вправ, які використаються при стимулюванні експресивних язикових можливостей аутичных дітей.
     До навчальних цілей відноситься розвиток наступних навичок:
 - вимовляти прості звуки;
 - говорити односкладові пропозиції
 - задавати питання;
 - описувати дії;
 - робити повідомлення;
 - уміти вести бесіду.
   Кожна окрема навичка відбиралася так, щоб вона відповідала комунікативним потребам дитини.

       Назвати 3 прості геометричні фігури (коло, трикутник, квадрат)
 Назвати призначення предметів домашнього побуту
 Відповідати односкладовими пропозиціями на прості питання щодо часу доби
 1. Порахувати без допомоги до 5…
 2. Назвати кольори
 3. Розповісти з невеликою допомогою про недавно пережиту подію
 4. Описати без допомоги 4-5 деталей картинки
 5. Правильно використати слова «учора», «сьогодні», «завтра»
 6. Перелічити дні тижня
 

8. Самообслуговування

       Цей блок містить вправи, які допоможуть аутичным дітям придбати навички, за допомогою яких вони будуть менш залежні від допомоги інших осіб. Найважливішими сферами, у яких повинна бути досягнута самостійність є:
 - прийом їжі;
 - користування туалетом;
 - догляд за тілом;
 - вдягання й роздягання.
      Відпрацьовування навичок з названих функцій щодо догляду за собою повинна бути включена в щоденне тренування вдома й у школі.
     Вправи розроблені з урахуванням специфічних особливостей аутичных дітей. Крім того, надані для використання конкретні види допомоги, підказок і т.п., що допомагають дитині раніше засвоєні навички переносити  з однієї ситуації в іншу.

1. Швидке вдягання
 2. Самостійне готування закуски
 3. Користування краном і душем

 9. Соціальні відносини

      Придбання соціальних навичок передбачає засвоєння позитивних або просоціальних зразків поводження й зниження специфічних аутистичних проявів і інших проблем поводження.
     За допомогою цих вправ досягається розвиток нових навичок і подань, які сприяють подальшій соціалізації дитини

 1. Виконувати роботу з будинку
 2. Удосконалювання гри на уяву
 3. «Що мені потрібно?»
 4. Самостійно малювати
 5. Самостійно малювати, дотримуючись письмових вказівок

 6. Відрізняти свої речі від речей інших членів родини
 7. Відповідати на телефонний дзвінок
 8. Самостійно додержуватися письмових вказівок

 

Вправи на ауторелаксацію та саморегуляцію

 

Вправа „Верба – тополя”

Дитина стоїть і виконує завдання керівника. Їй пропонується розставити ноги на ширину плечей, злегка нахилити корпус, опустити голову, опустити руки вздовж тулуба. Вона – плакуча верба, гілки якої (руки) плавно розгойдуює вітерець. Виконуючи це завдання, треба розслабитися.

Потім просять учня плавно підняти руки вгору, прогнутися, вирівнятися, зробити глибокий вдих. Поставити п’ятки разом і носки нарізно. Тепер він – струнка, гнучка тополя, яка не боїться ні вітрів, ні бурі – він сильний і могутній.

 

Вправа „Дерево”

Дитина стає рівно і натискає п’ятами на підлогу, руки стискає в кулаки, міцно заціпивши зуби. Учитель  говорить, звертаючись до нього: „Ти – могутнє міцне деоево, в тебе сильне коріння, й ніяких вітрів ти не боїшся. В складних життєвиї ситуаціях, коли на душі важко й хочеться плакати – стань сильним і могутнім „деревом”, скажи собі, що ти сильний, у тебе все вийде, і все буде добре. Це поза впевненої людини”.    

 

Вправа „Обличчя засмагає” (ауторелаксація)

       Дитина сидить у зручній позі й затулює очі. Їй пропонується уявити себе відпочиваючою на пекучому літньому пляжі. Сонце своїми променями приємно пестить обличчя: ось два промінчика розправляють зморшки чола; спускаючись, вони оббігли навколо очей й забралися на кінчик носа; знову піднялися до очей і перестрибнули на щоки, покружляли на них; попестили вуста й підборіддя і побігли далі, пестити інших відпочиваючих.

Пропонується дитині, ледве помітним дотиком кінчиками своїх пальців повторити мандри промінчиків, виконуючи поглажувальні рухи.

 

Страхотерапія

 

Малювання на тему „Мій страх” (ізотерапія)

Дитину просять подумати, чого вона найбільше боїться, й намалювати свій страх. Це може бути абстрактний малюнок або зображення конкретного об’єкта страху, тривоги пілітка.

Коли виконання малюнку закінчено, дитина коротко пояснює, чого вона боїться, що вона зобразила. Після цього її просять розірвати аркуш із малюнком на дрібні шматочки й повідомляють, що тепер вона перемогла свій страх, що її тривоги більше не існує.

 

Малювання з теми „Чарівні люстерка” (ізотерапія)

Дитині пропонується намалювати себе у трьох дзеркалах, але не простих, чарівних: у першому – маленьким та переляканим; у другому – великим та веселим; у третьому – сильним, який нічого не боїться.

Після задаються питання: яка людина найпривабливіша? На кого ти зараз схожий? У яке дзеркало ти частіше дивишся?

 

Маніпулювання предметом страху

Дитина одержує матеріолізований у вигляді іграшки образ предмету, що лякає, яким може маніпулювати на свій розсуд (керувати, усміряти, здійснювати агресивні дії, стратити тощо).

 

 

 

Анатомінування страху

Суть цього прйому полягає в детальному поясненні, що представляє собою лякаючий предмет, як він побудований, з чого складається і таке інше. Деякі автори радять використовувати прийом звикання (десенсибілізації), який зменшує чутливість щодо лякаючого об’єкту. Наприклад, можна завести вдома маленьких дитинчат гризунів. У процесі спостереження за ними, гри, піклування, дитина поступово долає страх цих тварин.

Корекційна робота проводиться не зі страхом, а з особистісними відношеннями дитини і причинами, що спровокували цей страх. Пояснення „анатомії” лякачого об’єкту дає можливість усвідомити раніше незрозумілі, небезпечні властивості, які вивкликали емоцію страха. Так, освітлюючи вночі кімнату ліхтариком, можна показати дитині, що уявні страшні предмети (одежа на вішалці, контури шафи і т.д.) насправді знайомі й звичні вдень.

Ненав’язливо пояснювати природу страхів допомагають терапевтичні історії, які починаються словами: «Жила - була дівчинка, схожа на тебе…» При цьому дитині необхідно покласти під подушку чарівний ліхтарик, якого «боїться» нічний страх.

        

 Гра «Прогулянка всліпу»

Дитина заплющує очі, а інша людина стає її поводирем (Будь-який сюжет).

Як правило, у будь-якої дитини є щасливі предмети, які мають значення амулету, талісману. З метою посилення почуття захищеності і безпеки їх треба використовувати. Наприклад, улюбленому олов’яному солдатику можна відвести роль рятувальника, захисника дитини.

 

 

 

 

 

Застосування в корекційній роботі форм і методів музикотерапії

 

 Рухове розслаблення і злиття з ритмом музики

Мета занять:

  • свідоме й чуттєве сприймання музичного ритму, що відбувається в русі як в одному з найхарактерніших спонтанних життєвих виявів у молоді;
  • вироблення здатності психічно й соматично підкорятися ритму музики та зливатися з ним;
  • повноцінне переживання гармонійного поєднання ритму рухів свого тіла з ритмом музики.

У цій роботі застосовуються такі вправи: під звуки музики із заплющеними очима погойдуватись у ритм музики, стоячи в колі й тримаючись за руки.

 

Орієнтовні музичні твори:

В.Адамець. „Зірочне” (з дитячих танцювальних пісень „Золоті ворота”).

П.Чайковський. Танець маленьких лебедів (балет „Лебедине озеро”).

А.Дворжак „Слов’янський танець” № 1, до мажор, „Слов’янський танець” № 2, ля мінор,  „Слов’янський танець” № 6, ре мажор.

Е.Гріг. Пісня Сольвейг із сюїти „Пер Гюнт”.

Ф.Шопен. Етюд мі мажор.

М.Равель. Болеро.

М.Римський-Корсаков. Пісня індійського гостя з опери „Садко”.

Б.Сметана. Нашим дівам (полька).

А.Вівальді. Симфонія сі мінор.

 

 

 

Категорія: Вчителям | Додав: Оксана (24.10.2016)
Переглядів: 113 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: