№ п/п

Тема

Термін виконання

Відповідальний

1

Складання робочих навчальних планів з урахуванням специфіки закладів.

Серпень

Міщишина В.М.

2

Використання нових технологій у роботі шкільної бібліотеки

Протягом року

Марчук М.В.

3

Навчально-методичне забезпечення профільного навчання

Протягом року

Міщишина В.М

методисти

4

Написання учнівських науково-дослідницьких робіт МАН

Протягом року

методисти

5

Організація внутрішкільного контролю

Протягом року

Міщишина В.М

6

Шляхи підвищення ефективності уроку

Протягом року

методисти

7

Використання сучасних інноваційних технологій при викладанні навчальних предметів

Протягом року

методисти

8

Питання організації атестації в закладах освіти

Протягом року

Гордійчук С.М.

9

Організація навчання в початковій школі

Протягом року

Мельничук В.К.

10

Сучасні підходи до організації виховної роботи в школі

Протягом року

Гордійчук С.М.

11

Формування екологічної свідомості учнів

Протягом року

Нестерук В.Г.

12

Формування в учнів адекватної позитивної самооцінки

Протягом року

Нестерук В.Г.

13

Підготовка до ЗНО (по предметах)

Протягом року

методисти

14

Впровадження базової програми навчання та виховання дітей дошкільного віку «Я у Світі»

Протягом року

Бенедишина Л.Р.

15

Про викладання інваріативної та варіативної частини навчального плану в 2010-2011 н.р.

Протягом року

Міщишина В.М

методисти

16

Виховання у школярів здорового способу життя

Протягом року

Триндюк Л.П.

17

Збереження здоров’я і підвищення фізичної культури дітей на уроках фізичного виховання та позаурочний час

Протягом року

Триндюк Л.П.

18

Організація занять з предмету «Захист Вітчизни» у 2010-2011 н.р.

Протягом року

Триндюк Л.П.

19

Організація навчально-виховного процесу дітей, які навчаються за індивідуальною формою

Протягом року

Нестерук В.Г.

20

Використання електронних посібників в навчально-виховному процесі

Протягом року

Цісар С.С.

21

Впровадження передового педагогічного досвіду в загальноосвітні заклади освіти.

Протягом року

методисти