Консультування педагогічних працівників з питань:

 

 № п/п

Тема

Термін виконання

Відповідальний

1

Складання робочих навчальних планів з урахуванням специфіки закладів.

Серпень

Міщишина В.М.

2

Використання нових технологій у роботі шкільної бібліотеки

Протягом року

Марчук М.В.

3

Навчально-методичне забезпечення профільного навчання

Протягом року

Міщишина В.М

методисти

4

Написання учнівських науково-дослідницьких робіт МАН

Протягом року

Нестерук В.Г.

методисти

5

Організація внутрішкільного контролю

Протягом року

Міщишина В.М

6

Шляхи підвищення ефективності уроку

Протягом року

методисти

7

Використання сучасних інноваційних технологій при викладанні навчальних предметів

Протягом року

методисти

8

Питання організації атестації в закладах освіти

Протягом року

Богуцька С.М.

9

Організація навчання в початковій школі

Протягом року

Міщишина В.М.  Рудюк О.І.

10

Сучасні підходи до організації виховної роботи в навчальних закладах

Протягом року

Паламарчук О.О.

11

Формування екологічної свідомості учнів

Протягом року

Богуцька С.М.

12

Формування в учнів адекватної позитивної самооцінки

Протягом року

Яковчук Л.С.

13

Підготовка до ЗНО (по предметах)

Протягом року

методисти

14

Впровадження програми розвитку дитини дошкільного віку  "Українське дошкілля"

Протягом року

Рудюк О.І.

15

Про викладання інваріативної та варіативної частини навчального плану в 2016-2017 н.р.

Протягом року

Міщишина В.М

методисти

16

Виховання у школярів здорового способу життя

Протягом року

Триндюк Л.П.

17

Збереження здоров’я і підвищення фізичної культури дітей на уроках фізичного виховання та позаурочний час

Протягом року

Триндюк Л.П.

18

Організація занять з предмету «Захист Вітчизни» у 2016-2017 н.р.

Протягом року

Триндюк Л.П.

19

Організація навчально-виховного процесу дітей, які навчаються за індивідуальною формою навчання

Протягом року

Яковчук Л.С.

20

Використання електронних посібників в навчально-виховному процесі

Протягом року

Богуцька С.М.

21

Впровадження передового педагогічного досвіду в загальноосвітні заклади освіти.

Протягом року

методисти